Witamy na stronie Konsulatu Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie

W marcu 2014 roku mecenas Tomasz Kopoczyński został zaprzysiężony na Konsula honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie z siedzibą w Gdyni. Uroczystość otwarcia konsulatu odbyła się 17 października 2014 roku w Muzeum Miasta Gdyni. Z tej okazji, z dwudniową wizytą w Trójmieście gościł Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga, Jego Ekscelencja Georges’a Faber. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością nie tylko liczni konsulowie innych państw, lecz także elita polityczna Polski i Pomorza, jak również najważniejsi przedsiębiorcy regionu oraz przedstawiciele świata nauki i kultury.

Podsekretarz stanu ds. prawnych, traktatowych i konsularnych, profesor Artur Nowak-Far zwrócił uwagę na cechy, jakimi powinien odznaczać się wzorowy konsul, dodając, że mecenas Tomasz Kopoczyński cechy te bez wyjątku posiada. Wspólne wystąpienie prezydentów miast Gdyni i Sopotu, Wojciecha Szczurka i Jacka Karnowskiego, zawierało zaś ważne słowa o misji i powołaniu, gdyż w takich właśnie kategoriach postrzega swoje zadania mecenas Kopoczyński.

Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga, Jego Ekscelencja Georges Faber podkreślił wyjątkowe znaczenie, jakie mają dla Wielkiego Księstwa konsulaty honorowe w Polsce, z którymi współpraca przebiega wielotorowo – od gospodarki po kulturę. Otwarcie konsulatu w Sopocie przyczyni się do promocji kontaktów gospodarczych, handlowych oraz współpracy naukowej i kulturalnej między krajami, a także do ochrony szeroko pojętych interesów ich obywateli.

Aktualności
Relacja z wręczenia Nagrody Edytorskiej Polskiego PEN Clubu i Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie
Nagroda Edytorska dla Pawła Kądzieli
VII Forum Otwartego Regionalizmu
Multimedia

Relacja z wręczenia Nagrody Edytorskiej podczas Gdańskich Targów Książki w ECS w Gdańsku, 16 września 2023 r.