IV Forum Otwartego Regionalizmu

Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga, mecenas Tomasz Kopoczyński był partnerem IV Forum Otwartego Regionalizmu, które odbyło się 15 lipca 2016 r. w Olsztynie. Czytaj dalej