Konsul Kopoczyński

Mecenas Tomasz Kopoczyński pełni obowiązki Konsula Honorowego w kolejnych województwach

Decyzją Jego Królewskiej Wysokości Henryka, Wielkiego Księcia Luksemburga, od 30 września 2022 roku mecenas Tomasz Kopoczyński pełni obowiązki Konsula Honorowego także w województwach warmińsko-mazurskim oraz kujawsko-pomorskim.

Czytaj dalej