ceremonia wręczenia Nagrody Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga

Ceremonia wręczenia Nagrody Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga

W piątek 4 grudnia 2015 roku odbyła się ceremonia wręczenia Nagrody Konsula Honorowego Mecenas Tomasz Kopoczyński, Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie, przyjął Jego Ekscelencję wraz z małżonką w atelier Teatru Miejskiego w Gdyni.

Wśród gości byli też: prezydent Sopotu Jacek Karnowski, wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, profesor Grzegorz Węgrzyn, a także liczni konsulowie, dyplomaci oraz ludzie pomorskiego świata kultury i polityki.

Kapituła Nagrody w składzie: dr hab. Marek Wilczyński, dr hab. Adam Lipszyc i dr hab. Tomasz Swoboda, przyznała Nagrodę dr Marcie Sukiennickiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę L’éloquence romantique dans les œuvres de Charles Nodier et des écrivains du cercle de la Bibliothèque de l’Arsenal (1824-1834) [Elokwencja romantyczna w dziełach Charles’a Nodiera i pisarzy z kręgu Biblioteki Arsenału (1824-1834)], napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Mirosława Loby. Oprócz nagrody finansowej Laureatka otrzymała w prezencie grafikę autorstwa Wojciecha Jakubowskiego, a z rąk Ambasadora także butlę luksemburskiego crément. Podczas uroczystości publiczność mogła wysłuchać nie tylko laudacji wygłoszonej przez profesora Wilczyńskiego, lecz również wykładu profesora Tadeusza Sławka z Uniwersytetu Śląskiego – śmiałej interpretacji Szekspirowskiego Króla Leara zatytułowanej „Kto mi potrafi powiedzieć, kim jestem?”: nadzieja i to, co między nami.

Ceremonię zakończył okolicznościowy koktajl.