Konsulat Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie z siedzibą w Gdyni: