Nagroda Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie przyznana

Kapituła Nagrody Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie obradująca w składzie: dr hab. Marek Wilczyński (przewodniczący), dr hab. Adam Lipszyc oraz dr hab. Tomasz Swoboda informuje, że tegoroczną Nagrodę otrzymuje dr Marta Sukiennicka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nagrodą uhonorowano pracę L’éloquence romantique dans les œuvres de Charles Nodier et des écrivains du cercle de la Bibliothèque de l’Arsenal (1824-1834) [Elokwencja romantyczna w dziełach Charles’a Nodiera i pisarzy z kręgu Biblioteki Arsenału (1824-1834)], napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Mirosława Loby.

Pobierz pełną treść komunikatu w pliku PDF