Nagroda Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie przyznana

Kapituła Nagrody Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie dla najlepszej rozprawy doktorskiej poświęconej literaturze francuskiej, niemieckiej bądź luksemburskiej obradująca w składzie: prof. dr hab. Marek Wilczyński (przewodniczący), dr hab. Adam Lipszyc oraz dr hab. Tomasz Swoboda postanowiła przyznać Nagrodę za rok 2021.

Laureatem został dr Wacław Pagórski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę „Wem zu wohl ist, der ziehe in Pohlen”. Zum Polenbild in der deutschsprachigen Reiseliteratur des ‘langen’ 17. Jahrhunderts [„Komu za dobrze, niech jedzie do Polski”. Przyczynek do obrazu Polski w niemieckojęzycznej literaturze podróżniczej 'długiego' XVII wieku], napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Jerzego Kałążnego i dr Anny Kochanowskiej-Nieborak.

Pobierz pełną treść komunikatu w pliku PDF