Nagroda Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie przyznana

Kapituła Nagrody Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie dla najlepszej rozprawy doktorskiej poświęconej literaturze francuskiej, niemieckiej bądź luksemburskiej obradująca w składzie: prof. dr hab. Marek Wilczyński (przewodniczący), dr hab. Adam Lipszyc oraz dr hab. Tomasz Swoboda przyznała Nagrodę za rok 2019.

Laureatką została dr Joanna Banachowicz z Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę Konstruktionen der jüdischen Identität im Werk von Doron Rabinovici [Konstrukcje tożsamości żydowskiej w twórczości Dorona Rabinovici], napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Białka.”

 

Pobierz pełną treść komunikatu w pliku PDF