Uroczystość wręczenia nagrody Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie

Ceremonia wręczenia Nagrody Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie dla najlepszej rozprawy doktorskiej poświęconej literaturze francuskojęzycznej, niemieckojęzycznej lub luksemburskojęzycznej, pod patronem Jego Ekscelencji Paula Schmita, Ambasadora Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce, odbyła się 4 kwietnia 2022 roku.

Obok Ambasadora, który tego dnia uświetnił też otwarcie wystawy plenerowej pt. „100 lat stosunków dyplomatycznych między Luksemburgiem i Polską”, oraz fundatora Nagrody, konsula Tomasza Kopoczyńskiego, w gdyńskim Konsulacie Kultury zasiedli m.in. wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna, wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała, kapituła Nagrody, liczni konsulowie, dyplomaci oraz ludzie pomorskiego świata kultury i polityki.

W uroczystości nie zabrakło głosów odnoszących się do aktualnej sytuacji na świecie i podkreślających znaczenie takich inicjatyw, jak Nagroda Konsula. Wspomniał o tym w swoim przemówieniu Jego Ekscelencja Ambasador Paul Schmit, przypominając trudną historię naszego kontynentu oraz rolę kultury i literatury w integracji europejskiej. W podobnym duchu wygłosił swoją laudację przewodniczący kapituły, profesor Marek Wilczyński, omawiając nagrodzoną rozprawę dr. Wacława Pagórskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zatytułowaną „Komu za dobrze, niech jedzie do Polski”. Przyczynek do obrazu Polski w niemieckojęzycznej literaturze podróżniczej 'długiego' XVII wieku, napisaną pod kierunkiem profesora Jerzego Kałążnego i dr Anny Kochanowskiej-Nieborak. Ceremonię uświetnił wykład profesora Piotra Salwy pod tytułem „Tekst jako łamigłówka”, a także występ skrzypaczki Karoliny Vallo Sutt i pianisty Michała Mossakowskiego.