IV Forum Otwartego Regionalizmu

Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga, mecenas Tomasz Kopoczyński był partnerem IV Forum Otwartego Regionalizmu, które odbyło się 15 lipca 2016 r. w Olsztynie.

Forum Otwartego Regionalizmu to cykliczne wydarzenie organizowane przez Fundację BORUSSIA i Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa BORUSSIA, w trakcie którego zaproszeni goście: naukowcy, twórcy i animatorzy kultury spotykają się w Olsztynie, aby dyskutować o doświadczeniach historycznych, zmianach społecznych i egzystencjalnychn w XX wieku i ich wpływie na interpretacje tożsamości lokalnych.
Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Czas przekraczania granic!“ i było okazją do podsumowania 26 lat działalności Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa BORUSSIA, 25 lat czasopisma „Borussia. Kultura. Historia. Literatura” oraz 10 lat istnienia Fundacji BORUSSIA.
Podczas dyskusji wydawcy „Antologii BORUSSII 1990-2015. Czas przekraczania granic“: Kazimierz Brakoniecki, Iwona Liżewska, Robert Traba i Ewa Romanowska dyskutowali z zaproszonymi gośćmi: Krzysztofem Czyżewskim, Andreasem Lawatym oraz Wacławem Radziwinowiczem.
W czasie debaty marzenia i dorobek założycieli „Borussii“ skonfrontowany został z rzeczywistością. Goście szukali odpowiedz na pytania: Czy nadal potencjał kulturotwórczy „Borussii” jest aktualny? Czy w zmieniającej się Polsce jest miejsce na rozpoczętą przed ćwiećwieczem debatę? Co tworzy granice, które powinniśmy po raz kolejny przekroczyć?

Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja BORUSSIA oraz Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa BORUSSIA. Partnerzy przedsięwzięcia: Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga, Goethe-Institut, Samorząd Olsztyna.