Nagroda Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie przyznana

Kapituła Nagrody Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie dla najlepszej rozprawy doktorskiej poświęconej literaturze francuskiej, niemieckiej bądź luksemburskiej obradująca w składzie: prof. dr hab. Marek Wilczyński (przewodniczący), dr hab. Adam Lipszyc oraz dr hab. Tomasz Swoboda postanowiła przyznać Nagrodę za rok 2017.

Laureatem została dr Beata Domagała z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za pracę Deutsche Barockmystik als ein grenzüberschreitendes Phänomen [Mistyka niemieckiego baroku – fenomen ponad podziałami], napisaną pod kierunkiem dr hab. Marzeny Góreckiej, prof. KUL.

 

Komunikat o przyznaniu nagrody