III Forum Otwartego Regionalizmu

Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga, mecenas Tomasz Kopoczyński był partnerem III Forum Otwartego Regionalizmu, które odbyło się w dniach 17-19 lipca 2015 roku w Olsztynie.

Forum Otwartego Regionalizmu to spotkanie organizowane z inicjatywy Wspólnoty Kulturowej „Borussia“. Tegoroczne, trzecie już Forum rozpoczęło trzyletni cykl „Filozofie miejsca. Doświadczenia i interpretacje tożsamości lokalnych“. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: „Początek: 1944/1945 – 1989/1990. Zmiany historyczne, społeczne, egzystencjalne”.
Gośćmi Forum byli naukowcy, twórcy i animatorzy kultury z Olsztyna i spoza regionu, a wśród nich: prof. Marcin Zaremba, Kazimierz Kutz, Anna Janko, Mariusz Sieniewicz, prof. Inga Iwasiów, Alicja Bykowska-Salczyńska, prof. Marcin Król, Łukasz Galusek, Tomasz Gliniecki, Ryszard Michalski, prof. Jerzy Stępień.
W niedzielę 19 lipca w Węgajtach Konsul Kopoczyński uczestniczył w dorocznej borussiańskiej majówce, w ramach której odbyła się promocja najnowszego, 55. numeru pisma „Borussia. Kultura. Historia. Literatura”, którego tematem przewodnim jest hasło „Geografia tożsamości”. Spotkanie prowadzili redaktorzy naczelni pisma Robert Traba i Kazimierz Brakoniecki oraz redaktor prowadząca numeru Iwona Liżewska. Niedzielne popołudnie zakończył spektakl białoruskiego Korniag Theatre, odbywający się w ramach festiwalu Wioska Teatralna 2015.
Organizatorami spotkania byli Wspólnota Kulturowa „Borussia”, Fundacja „Borussia” i Narodowe Centrum Kultury, a partnerami przedsięwzięcia, oprócz Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga − Stowarzyszenie „Węgajty”, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Goethe-Institut, Miasto Olsztyn i Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”. Patronat medialny sprawowali: TVP Olsztyn, Radio Olsztyn i Gazeta Olsztyńska.